غرب شناسی

هویت سوزی و هویت سازی

غرب شناسی

هویت سوزی و هویت سازی

غرب شناسی

--------{«{«{«{«{ ستاد انتخابات امام زمان }»}»}»}»} --------

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۴۹
ALI DARBANI


۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۶ ، ۱۶:۴۵
ALI DARBANI


۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۶ ، ۰۸:۳۲
ALI DARBANI

همیشه باید در نظر انسان باشد که هیچ گاه مسائل دینی را با  علوم تجربی و غیره امروزی تطبیق نکند یعنی نباید گفت روزه خوب است چون فلان شخص از فلان دانشگاه معروف هم این را گفته پس برویم به این گزاره دینی عمل کنیم متاسفانه بعضا افراد جامعه به این سمت میروند که گزاره ها و فرمایشات دینی را با این علوم تطبیق کنند و علم غیر یقینی بشری فانی را اصل و پایه قرار دهند و دین را بر ان حمل کنند این به شدت غلط و اشتباه است زیرا لازمه ی این کلام این است که من هر مسئله دینی که به دستم برسد بررسی می کنم که آیا با گزاره های علم بشری ناقص به دست آمده تطبیق دارد یا خیر ؟ اگر مطابق بود قبول می کنم متاسفانه باید گفت لازمه این حرف علم محوری است نه خدا محوری یعنی شرک و الحاد این همان  نتایج مکاتب پوسیده غربی است که ان شا الله در اینده به برخی از آنها خواهیم پرداخت
اما ما در اینجا فقط و فقط و فقط می خواهیم مویداتی نه به عنوان تطبیق بلکه به عنوان تایید و حواسمان هست که علم زده نشویم

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۶ ، ۰۷:۵۵
ALI DARBANI

http://blog.khanetarrahan.ir/1396/03/10/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۴
ALI DARBANI

http://blog.khanetarrahan.ir/1396/03/10/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۴
ALI DARBANI

http://blog.khanetarrahan.ir/1396/03/10/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۳
ALI DARBANI
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۲۳
ALI DARBANI

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۳۱
ALI DARBANI

همیشه باید در نظر انسان باشد که هیچ گاه مسائل دینی را با  علوم تجربی و غیره امروزی تطبیق نکند یعنی نباید گفت روزه خوب است چون فلان شخص از فلان دانشگاه معروف هم این را گفته پس برویم به این گزاره دینی عمل کنیم متاسفانه بعضا افراد جامعه به این سمت میروند که گزاره ها و فرمایشات دینی را با این علوم تطبیق کنند و علم غیر یقینی بشری فانی را اصل و پایه قرار دهند و دین را بر ان حمل کنند این به شدت غلط و اشتباه است زیرا لازمه ی این کلام این است که من هر مسئله دینی که به دستم برسد بررسی می کنم که آیا با گزاره های علم بشری ناقص به دست آمده تطبیق دارد یا خیر ؟ اگر مطابق بود قبول می کنم متاسفانه باید گفت لازمه این حرف علم محوری است نه خدا محوری یعنی شرک و الحاد این همان  نتایج مکاتب پوسیده غربی است که ان شا الله در اینده به برخی از آنها خواهیم پرداخت
اما ما در اینجا فقط و فقط و فقط می خواهیم مویداتی نه به عنوان تطبیق بلکه به عنوان تایید و حواسمان هست که علم زده نشویم
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۹
ALI DARBANI