غرب شناسی

هویت سوزی و هویت سازی

غرب شناسی

هویت سوزی و هویت سازی

غرب شناسی

--------{«{«{«{«{ ستاد انتخابات امام زمان }»}»}»}»} --------


۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۲۰:۰۰
ALI DARBANI


۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۷:۰۳
ALI DARBANI


۶ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۶ ، ۲۰:۰۱
ALI DARBANI


۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۱۹:۴۳
ALI DARBANI


۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۹:۴۱
ALI DARBANI


۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۹:۴۰
ALI DARBANI


۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۴:۱۳
ALI DARBANI


۴ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۹:۳۹
ALI DARBANI
جمله منتخب مخاطبان از بیانات رهبری در سال 90جمله منتخب رهبری در سال 92جمله منتخب رهبری در سال 93جمله منتخب رهبری در سال 94جمله منتخب رهبری در سال 95http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=29184

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36032

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۸:۳۸
ALI DARBANI


۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۲۱:۳۶
ALI DARBANI